"Гравитас"

Дата
17.11.2018

Начален час
19:30

Локация
ДНК

Трупа
ДНК

Цени на билети

вход с БИЛЕТИ


ГРАВИТАС

Офир Юдилевич | Израел

Международна програма „Мигриращото тяло”

 

Гравитацията е една от основните и най-силни природни сили.
Действа нас върху нас и върху всеки физически обект по един и същ начин. Тази сила описва езика, който използваме всеки ден: горе – долу, леко – тежко, високо изкуство – ниско изкуство, живот – смърт.
Гравитацията не се интересува дали ще се приземим или ще се разбием, тя остава една и съща.
Открадваме си момент, за да си поиграем с нея. Ставаме чиста маса и опитваме да се предадем на Нейната сляпа воля.

Gravitas е пърформанс, който комбинира танц и акробатика. Дует, който се изпълнява върху надуваем гимнастически матрак, който ни позволява да проучваме състояния на падане и възстановяване – на улицата или в  театралното пространство.
Премиерата на спектакъла беше в рамките на фестивала Zirat Machol в Йерусалим.
Втората фаза на представлението се изигра навън, в рамките на фестивала за улично изкуство и театър Bat Yam, пред семейства и деца. От тогава Gravitas беше представен в Израелското Интернационално Изложение, както и в танцови студия пред млади публики.
Всеки контекст създава нов прочит на спектакъла, а ние се вълнуваме, когато виждаме толкова разнообразни реакции.“

концепция и хореография: Офир Юдилевич | Ofir Yudilevitch
изпълнение: Ешед Аврам | Eshed Avraham и Офир Юдилевич | Ofir Yudilevitch
музика: Hakobune - The Leaf Strewn Path, Son Lux- Easy, TNGHT- Higher Ground remix,
Съвместна продукция на Hazira Jerusalem, Bat Yam фестивал за улично изкуство и театър.

продължителност: 40 мин.

 

---

 

GRAVITAS

Ofir Yudilevitch | Israel
Migrating Body international program


Gravity is one of the most basic and powerful forces in nature.
It acts upon us and upon every physical object in the same way. This force defines the language we use in everyday life: Up-down, light-heavy, high art- low art, life- death.
Gravity doesn’t care if we land or crash, It will remain the same.
We take a moment to play with it. We become pure mass and try to surrender to its blind will.

 

Gravitas is a performance that combines dance and acrobatics. A Duet which is performed on a Air Floor mat that allows us to explore states of falling and recovering in the street or in the theatre space.

The piece premiered in Zirat Machol Festival in Jerusalem in a theatre setting.

The second phase of the piece was outdoor premieres in the street performance festival in Bat Yam were we performed in front of families and children. Since then Gravitas was shown in the Israeli showcase International Exposure as well as in dance studios in front of young audiences. Each context creates a new reading of the piece and we are thrilled to have such ranging reactions.


concept and choreography: Ofir Yudilevitch
performed by: Eshed Avraham and Ofir Yudilevitch
music: Hakobune- The Leaf Strewn Path, Son Lux- Easy, TNGHT- Higher Ground remix,
co produced by Hazira Jerusalem, Bat Yam Festival for street art and theatre.

duration: 40 minutes