100 грама тревога

Пиеса за възрастни “100 грама тревога“ от 20 ч.в зала „Елит“

Автор: Авторски спектакъл на театър „Сириус“

Режисьор: Илиян Стоилов

Участват: Анета Танева, Мария Анастасова, Елена Арсова Илиян Стоилов и гост - актьор Петя Каменова

„Показани са големите проблеми на Малкия човек от различен ъгъл с чувство на хумор и много любов – спектакълът иска да виждаме проблемите не отдолу - нагоре, а отгоре …….“

***

Описание на мерките за безопасност, взети от всеки участник (съгласно предписанията за предпазване от COVID-19):

  1. Представленията на театър „Сириус“ на сцени на открито и закрито в сградата на ОКИ Дом на културата „Красно село“ се провеждат по предварително изготвен график с допустима заетост на местата до 50% от максималния обичаен капацитет като се спазва физическа дистанция между столовете от 1,5 м. и въведените противоепидемични мерки и при информиране на публиката за съществуващия риск с поемане на собствен риск. Публиката да бъде задължително със защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата/в т.ч. кърпа, шал и др/ и тя да се носи до излизането й от сградата.
  2. В сградата на Института се спазват строго следните санитарно-хигиенни изисквания, а именно:
  • дезинфекция на сградата 1 /един/ път на ден, включваща подовете на коридори, фоайета, тоалетни, перила, врати и брави ;
  • проветряване на всички помещения /административни и зали/ и коридори на всеки 2 часа;
  • влизане в сградата след дезинфектиране на обувките в специални дезинфекционни вани и дезинфектиране на ръцете от стационарен контейнер с дезинфектант.