Момче и вятър

 

Това е старата, обичана приказка за момчето, което не се вслушва в „ добрите съвети“ на възрастните и хуква след вятъра, за да получи обратно разпиляното брашно. Но момчето ли търси вятъра, или вятъра търси момчето? Какви приключения очакват малкият храбрец? Как ще пребори човешката  подигравка, алчност и неблагодарност? Разказваме всичко с това с много хумор, детски наивитет и доброта, защото приказките са точно това – доброта, мечти, мъдрост... 

***

Описание на мерките за безопасност, взети от всеки участник (съгласно предписанията за предпазване от COVID-19):

1. Към настоящия момент е засилен режима на почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони в контакт с открити части на тялото 3 пъти дневно, помещенията в театъра се проветряват достатъчно добре, инструктирали сме всички работници и служители в театъра за спазване на много добра лична хигиена, задължително да си измиват ръцете с вода и почистващи препарати и осъществяваме засилен контрол на действията за недопускане на риск за здравето и разпространение на коронавирус и други заразни заболявания.

2. Влизането в театъра на всички служители става задължително с маска и след проверка с безконтактен термометър за измерване на температурата.

3. Провеждаме дейности по превенция и спазване изискванията за не разпространение на COVID19 на територията на театъра, като за целта преди и след провеждането на репетиция или представление в куклена зала или голяма зрителна зала се извършва дезинфекция на столове, декор, реквизит и врати с UV LED портативни стерилизатори.