Концерт Вагнер-Щраус

https://www.operasofia.bg/repertoire/352

***

Описание на мерките за безопасност, взети от всеки участник (съгласно предписанията за предпазване от COVID-19):

1. Всички участници в събитията са информирани и са взети противоепидемични мерки, както за участниците, така и за зрителите.