Хитрата Лисанка (с жестов превод)

Facebook премиера – 10:00 ч.

"Хитрата Лисанка", куклен спектакъл за деца по народни приказки, създаден от Фондация Арте Вива с подкрепата на Министерство на културата. Заснет по идея на STREAMER.BG и Сити Марк Арт център по време на лайв стрийма на спектакли и концерти в периода на карантината. Спектакълът ще бъде излъчван със свободен достъп  36 часа по време на Нощ на театрите.  За да достигне до по-голям брой деца, той е адаптиран и на български жестов език. Трите организации и творческият екип подкрепят безвъзмездно достъпа до култура за всяко дете, както и каузата на фондация "Заслушай се", фондация "Взаимно", Младежка организация на глухите активисти - МОГА, фондация "Чуй ме със сърцето" и фондация "Силата на глухите деца", които набират средства за осъществяване на жестов превод и на други представления, както и за развитие на специфичните умения на т.н. жестовия разказвач.

Фондация “Заслушай се” се стреми към подготовката на глухи преводачи и разказвачи за да има повече съдържание адаптирано на жестов език с цел осигуряване на равнопоставеност за глухите хора във всички сфери на социалния живот.

Фондация "Взаимно" работи за обмен на международен опит по теми свързани с жестовите езици и адаптиране на материали на жестов език от глухи жестови преводачи.

Младежка организация на глухите активисти - МОГА работи за младите глухи хора, които са бъдещите специалисти по адаптиране и превод на български жестов език.

Фондация “Чуй ме със сърцето” работи в посока за осигуряване на субтитри на български език  за българското кино и изкуство за глухите хора.

Фондация “Силата на глухите деца” работят пряко с глухи деца чрез своята Академия “Анди и Ая”, където получават допълнителна подкрепа към своето образование.

 

Набирането на средствата могат да се случва  чрез дарения към фонд "Жест за пълноценна достъпност" на линк (чрез epay) на https://deafnow-bg.org/support-us/.

 

Благодарим много за Вашата подкрепа!