ДаИ - кратки форми

ДаИ - кратки форми

ДаИ е най-новата група, откърмена от ХаХаХа ИмПро театър, но вече търсеща собствения си път и облик. Специализирани са в играта на петанк и белот, но и плетенето на родопски шошони на една кука (импровизирана -  от крив ключ) също не им е чуждо. На уникалния им дебют (тъй като никога няма да се повтори) може да се полюбувате на 20.11 от 16 часа.

 вход свободен - местата са ограничени