Антихрист

“АНТИХРИСТ” по Ем. Станев. Драматизация и режисура - Бойко Илиев. Участват: Веселин Калановски, Любо Ковачев, Елена Петрова и Ники Сотиров. Newtheatrendk.bg   

Вярвам, че целта, която си поставихме да създадем  въздействащ театрален спектакъл, който да поеме своя път от конкретната историческа действителност за разпадането на Второто българско царство, довело до петвековното османско владичество, за да се опита да подтикне зрителя да обърне поглед вътре в себе си и да опознае раздиращата го двойнственост, и да открие причините за своето безсилие, но и да осъзнае, че силата е също в самия него, е до голяма степен изпълнена. Така ми се струва, тъй като зрителите, които посетиха вече спектакъла, не излизаха равнодушни след него. Споделените мисли и чувства на много от тях ми дават основание да твърдя това и да желая „АНТИХРИСТ“ по Ем. Станев да продължава да се играе на сцената на „Нов театър“ НДК. 

Вярвам, че заедно с актьорите Любомир Ковачев, Веселин Калановски, Николай Сотиров и Елена Петрова ще можем да продължаваме да се докосваме до изключително поетичния свят на Емилиян Станев и да го предаваме на онези зрители, които са зажаднели да го чуват по-често по сцените на българските театри, а  и не само по българските…

Надяваме се, че „НОВ ТЕАТЪР“ НДК ще има възможност, със своя спектакъл „АНТИХРИСТ“ по Ем. Станев, да продължава да вълнува и вдъхновява българските зрители и през следващия театрален сезон.

Бойко Илиев – управител на „Евро Диалог“