Мечтата на духчето

Авторски моноспектакъл за деца на Жанет Керанова