Отворена репетиция на "Мухите"

Отворена репетиция на "Мухите" от Жан-Пол Сартр

Режисьор: Дамян Тенев

вход свободен