Изложба „Избрани мигове от сезон „Променящото се общество“

Изложба „Избрани мигове от сезон „Променящото се общество“ с куратор Галина Абаджимаринова (Фоайе на ДТ - Търговище)

Описание: Изложбата представлява ретроспекция към изминалия творчески сезон 2021/2022, който постави началото на четиригодишната програма на новия директор на културния институт Владимир Петков. Първият сезон от програмата премина под лайтмотива „Променящото се общество“ и всичките пет премиерни заглавия, създадени през този период, са своеобразни реплики към темата. Всеки режисьор се взира в различни проблематични аспекти на това ново, променящо се общество, и съответно намира драматургията и театралния език, с които да ги изрази. Сценографът и художник Галина Абаджимаринова участва активно в три от заглавията и има безценния поглед на колкото „вътрешен“, толкова и „външен“ наблюдател на творческите процеси в театъра.