Вишнева градина

В какво се крие магията, която привлича публиката на представленията на „Вишнева градина”? Какво провокира режисьори от цял свят да направят свой прочит на класическия текст на Чехов? Защо повече от век всеки актьор се стреми да влезе в ролята на някой от незабравимите герои от тази пиеса?

Може би пулсиращото усещане на мислещия човек, че не принадлежи нито на времето, нито на мястото, на което му се е паднал жребий да живее. Неутолимият стремеж към красота, за която копнее всеки; невинността, която всеки губи. Чувството, че животът се изплъзва, че не подлежи на контрол, че всичко се променя бързо и необратимо.

Ярка галерия от образи, искрящ диалог, събития и конфликти, в които всеки от нас може би ще открие отговори и на своите въпроси.

 

ВИШНЕВА ГРАДИНА

ПРЕВОД: ВЕНЦЕЛ РАЙЧЕВ

РЕЖИСЬОР: БИНА ХАРАЛАМПИЕВА

СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМИ: ТЕОДОРА ЛАЗАРОВА

МУЗИКА: АСЕН АВРАМОВ               

ФОКУСИ:  РОНСО

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА И ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

РАНЕВСКАЯ, ЛЮБОВ АНДРЕЕВНА, помешчицаЕЛЕНА АЗАЛОВА

АНЯ, нейна дъщеря, 17-годишнаИЛИНА ИЛИЕВА

ВАРЯ, нейна осиновена дъщеря, 24-годишнаМАРИЯ ПЕНЧЕВА

ГАЕВ, ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ, брат на РаневскаяХРИСТОФОР НЕДКОВ

ЛОПАХИН, ЕРМОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, търговецИВАН КАЛОШЕВ

ТРОФИМОВ, ПЬОТР СЕРГЕЕВИЧ, студентЦВЕТОМИР ЧЕРКЕЗОВ

СИМЕОНОВ-ПИШЧИК, БОРИС БОРИСОВИЧ, помешчикИВЕЛИН КЕРАНОВ

ШАРЛОТА ИВАНОВНА, гувернанткаСВЕТЛА ТОДОРОВА

ЕПИХОДОВ, СЕМЬОН ПАНТЕЛЕЕВИЧ, деловодителЖОРО РАЙЧЕВ/СТЕФАН БОРИСОВ

ДУНЯША, прислужницаМАРИЯ ЕНЕВА

ФИРС, лакей, 87-годишен старецСТЕФАН ДЕЛЕВ

ЯША, млад лакейКОЛЬО СТАЙКОВ

МИНУВАЧ – ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ