Точка, точка, запетайка... а после какво? (премиера)