Що е отечество - въпросът, който уби Гео Милев

Що е отечество - въпросът, който уби Гео Милев по текстове на Гео Милев  

Спектакъл за конфликта между Егото на отделната личност и общество, което не иска да приеме другостта, истинската вътрешна идентичност на личността, която има свое автентично душевно пространство. Това е спектакъл вик: ’'Аз не съм това, което знаете за мен’’