TELEPORT

В Нощта на театрите - 19 ноември от 19,30ч., Сцена Дерида ви кани на пърформанса ТЕЛЕПОРТ - резултат от взаимодействието на танц и технологии, чието действие паралелно пренася зрителя от сценичната среда към дигиталното пространство и обратното.

Пърформансът фокусира вниманието върху прехода към "новия свят" и задава въпроси свързани с това доколко истинно е свързването чрез съзнание в отсъствието на материя. Изследвайки два паралелни свята през невидимото, проектът търси кое е изначално, материя или съзнание?

При разглеждане на информация за система от пренос на квантови частици, които винаги са в различно състояние, физическото движение развива комуникация между фотони и код, като интегрира допълнителна стойност в дигиталната среда.

Идея: Владислав Илиев, Живко Желязков

Хореограф: Живко Желязков

Танц: Изабел Миткова

Музика: Иван Шопов

Трупа: Компания Дерида

Визуална среда: studio Phormatik.

Notch дизайнер: Михаил Илиев

3D среда: Михаил Илиев, Матьо Дервенков

Осветление и мапинг: Владислав Илиев

Проектен асистент: Изабел Миткова

Фотограф: Марин Кафеджийски

Продуцент: Атанас Маев