Подкаст: Да бъдем актьори

Подкаст: Да бъдем актьори от Денис Никифоров 

 

Денис Никифоров разказва повече за проектът творческа стипендия към Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, на тема „Всички да бъдем актьори“.

Основните акценти са: театър-импровизация, уъркшопи в учебни заведения, свързан е с много пътувания и срещи, както с деца и ученици, така и със студенти. 

Онлайн във Фейсбук страницата на театрална школа Magic Art:

https://www.facebook.com/MagicArtActing

 

Водещ: Денис Никифоров 

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Творчески стипендии”.