проектът се осъществява с финансовата подкрепа на нф “култура” по “програма за възстановяване и развитие на частни културни организации'22”