НОВ ТЕАТЪР НДК

София, пл.”БЪЛГАРИЯ” №1

 
За нас Театърът е ... освен професия и дълг, преди всичко мисия и мироглед! Човешката личност се изгражда бавно, постепенно и трудно, но играта и в частност театърът са може би най-непринудената форма за постигането на тази цел, така необходима за цивилизационното развитие на цялото човечество и здравословното му душевно състояние!  Пречистването не е претенция, а духовна необходимост!
 
Участваме в НОЩ НА ТЕАТРИТЕ, защото ... Искаме да сме част от празника и причина за развитието на театралната култура на хората у нас, защото считаме, че можем да предложим интересни, проблематични  и забавни спектакли, чрез които зрителите да изпитат удоволствие, да преживеят своето душевно пречистване и да облагородят себе си и околните, което би било нашето истинско удовлетворение!