зелена сцена

Зелената платформа на Нощ на театрите:

Поредица от инициативи, които намаляват въглеродния отпечатък, дават екологични решения, предлагат природосъобразни стратегии в работата на театрите.

Тази Нощ ще бъде различна. Тя прави първата стъпка към зелено бъдеще като създава своите първи зелени материали