asset

ASSET е проект за разработване, тестване и предоставяне на театрите / организациите за изпълнителски изкуства в Европа инструменти и умения, с които да се запознаят със своята аудитория и да използват откритията, за да разнообразят и задълбочат връзката със своята публика, както и да създадат своята художествена програма и маркетинг стратегия, използвайки платформата Европейска нощ на театрите и подобни събития за развитие на публиката като фокусна точка.

Европейските партньорите, които участват в проекта като негови организатори, са:  AKADEMIE MYZICKYCH UMENI V PRAZE (ЧЕХИЯ), Metropolia University of Applied Sciences (ФИНЛАНДИЯ), IG Kultur Österreich (АВСТРИЯ), Narodno sveučilište Dubrava (ХЪРВАТСКА), ФОНДАЦИЯ АРТ ПРОДЖЕКТС (БЪЛГАРИЯ) и The Audience Agency (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).

Проучването обхваща 5 европейски столици, като във всяка от тях бяха избрани по 4 театъра, които да бъдат представителна извадка за изследването.

В европейското проучване участват 4 български театъра - Народен театър „Иван Вазов“ (проучването обхваща периода 2019-2020 г.), Софийска опера и балет (проучването обхваща периода 2019-2020 г.), Сатиричен театър „Алеко Константинов“ (проучването обхваща периода 2019-2020 г.), Театър „Азарян” (проучването обхваща периода 2019 г.), Театър София (проучването обхваща периода 2020 г.), където в продължение на няколко месеца, през пролетния и есенния сезон, бяха направени над 1700 анкети face-to-face със зрителите. Във въпросите бяха засегнати както мотивите за посещение, комуникационните канали от които зрителите са разбрали за постановките, така и оценката на посетителите за конктретния театър и за театралното изкуство като цяло. 

Jonathan Goodacre, Senior Researcher в The Audience Agency, коментира като много показателен факта, че 29% от анкетираните са посочили като основен мотив за посещение – „интелектуална среща с изкуството“ – това говори за добрия имидж на театралното изкуство в България, което се е позиционирало като одухотворено  и висококачествено и като такова успява да предизвиква интелектуално зрителите и да ги стимулира да ходят по-често на театър.“

Проектът е финансиран по програма Творческа Европа, а Българския партньор, Фондация Арт Проджектс през 2020 г. получи подкрепата и на Национален Фонд Култура.