Музикален театър

Държавен музикален и балетен център - София

София, ул. Панайот Волов“ № 3

https://musictheatre.bg/

 https://www.facebook.com/national.music.theatre/?locale=bg_BG

Instagram: operetta.sofia