Камерна сцена на "Сълза и смях"

http://www.salzaismyah.bg/bg/theatre/kamerna-scena

ул. „Г. С. Раковски“ 127