GESTUS THEATRE

https://gestustheatre.com

“GESTUS” е сдружение, чиято дейност се фокусира върху създаване и утвърждаване на културна политика, на територията на България и извън нея, насочена към различни групи хора, за припознаване приоритетите и духовните ценности на изкуството и театъра.
“GESTUS” е нашият израз, на социално кодиран жест към театъра и изкуството.
“GESTUS” има за цел, да спомага за развитието на културата и изкуството в по-малките населени места в България. Да осъществява международен културен обмен и да популяризира съвременни произведения на чуждестранни и български драматурзи и писатели. Да работи в подкрепа на артисти, на свободна практика и други частни сдружения в страната и извън нея. Да създава образователни и други представления и пърформанси, с цел развитие на творческите способности и провокиране творческите изяви на деца и младежи.
“GESTUS” са : Илона Господинова, Мустафа Масърлиев, Игор Дамянов, Иван Тодоров, Константина Самарджиева, Симеон Тодоров и Антония-Мария Тонева.