Национален студентски дом

  • София 1000, пл. „Народно събрание“ № 10