Камерен театър ВЕДНА

Име: театър ВЕДНА

Град и адрес: София, ул. Бузлуджа 20

Сайт: www.vedna-bg.com

Социални мрежи: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063781652368