АТЕЛИЕ PLAYBACK

От 15:00 до 17:00 часа Ателие “Playback” за ученици на възраст 13-19 години. Ателието ще запознае младежите с концепцията на playback театъра, начините за правене на тази форма на театралното изкуство и възможностите, които тя предлага като спонтанно създаден импровизационен диалог между „разказващ“ и „изиграващи“, огледало на преживяванията на разказвача.

В основата на playback е идеята за обмена на опит и промяна на въвлечените в него участници- разказвач, актьори и публика. Разказвачът публично споделя лична история за реални хора и събития. Актьорите, рискувайки неуспех в честен диалог, креативно отразяват незримото и перспективата в разказа, визуализирайки отговорите, които разказващият несъзнавано търси у себе си.

ВХОД СВОБОДЕН

Водещ: доц. д-р Антоанета Петрова

Събитието ще се проведе в камерната зала на НБУ – з. 508, корпус I.