ТИГЪРЧЕТО СПАС И МАЛКОТО ГОЛЯМО СЛОНЧЕ

от Рада МОСКОВА

режисьор: Александър ТКАЧОВ

участват: Ива НИКОЛОВА, Елица АНЕВА, Мариян СТЕФАНОВ

 

...Малкото слонче веднъж

се огледа от горе до долу,

от долу до горе, че и надлъж

и

промърмори:

— Чудно, станах толкова голямо,

макар че съм на две седмици само,

защото

надминах даже дървото.

И вече къде ще се меря

колко пораснах от вчера?

Тук няма и с кого да се продума —

наоколо ми шума, само шума.

Днес само едно клонче

ми каза: „Добро утро, слонче.“

Я, по-добре да ида

за някой приятел да видя!

И то затананика една лесничка,

съвсем обикновена песничка: