ПРЕДЛОЖЕНИЕ

"Предложение " от А. П. Чехов 

 
Камерна зала на ДКТ "К. ВЕЛИЧКОВ " гр. Пазарджик
С участието на деца от старша група на театралната школа Пластилин: Кристофър Терзийски,  Тодор Войников, Йоана Пенева, Габриела Стойчева и Ния Терзиева  
 
Режисьор - Людмила Даскалова          
Асистент  - Детелина Стойчева