Камерна сцена "Славянска беседа"

https://www.salzaismyah.bg/bg/theatre/kamerna-scena

ул. Г. С. Раковски №127
Sofia, Bulgaria