ШиЗи Импро Театър

Име:  ШиЗи Импро Театър

Град:  София

Адрес: ул. Г. С. Раковски №127

Сайт: www.shizi.bg

Фейсбук: https://www.facebook.com/shizipro/

За нас Театърът е... спонтанност, партниране и изживяване както за актьорите, така и за публиката.Съгласяваме се с идеите на другия, не се съдим и придвижваме историите, които създаваме по думи от публиката.

Участваме в НОЩ НА ТЕАТРИТЕ, защото... искаме да споделим магията на импровизационния театър с повече хора, показвайки най-добрите формати в спонтанното изкуство.