Държавен куклен театър Бургас

Държавен куклен театър Бургас

Адрес: ул. Св. Климент Охридски 2, Бургас

Сайт: www.burgaspuppets.com

Фейсбук: Държавен-Куклен Театър Бургас

За нас Театърът е мисия – да създадем в децата начален естетически критерий за изкуство.

И утре ще има ТЕАТЪР, защото целият свят е сцена, но театърът е лупата, която фокусира погледа ни върху най-същественото.

За изминалите 5 години в НОЩ НА ТЕАТРИТЕ при нас се случи ... съпреживяването.

Участваме в НОЩ НА ТЕАТРИТЕ, защото  чустваме, че трябва да ни има там, където нещата се случват по красив начин.