Фондация "Арт проджектс"

http://www.artprojects.info/

Целта на Фондацията е разработването на цялостна програма за „ТЕАТРАЛНO-СЦЕНИЧНА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО”, чрез която да се стимулира развитието на изкуството, творците и младежите желаещи да се отдадат на него. Нашата кауза е да развиваме тази програма, да добавяме още по-голяма стойност към комуникацията на изкуството и да съдействаме за решаването на проблеми в сфeрата като независима страна. Искаме да подпомагаме млади творци, артисти, нестандартни проекти и арт формации, за да популяризираме традиционната и нетрадиционна култура сред младата аудитория и общностите, които нямат възможност да се докоснат до нея.

За постигане на целите си фондация "Арт Проджектс" развива свои програми и активности, които са насочени към българското общество и култура. Фондацията е партньор в международни проекти, като по този начин съдейства за включването на България като значима част в големи общоевропейски каузи и събития.