Emergency Theater Foundation

Emergency Theater Foundation е неправителствена организация - учредена от артиста и психодрама терапевт Юлиана Сайска и която създава пространство за:  

Изследване на вътрешната сцена на човека, в търсене на личностна идентификация и реализация в социалния и културен свят. Драматизирането на фантазиите и реалностите, свързани с вътрешната сцена, водят до облекчаване на психичната болка. Вълнува ни идеята за актуалните културни и социални състояния на човешката емоционалност. 

Изследване на обществени рани и тяхното третиране през артистични акции, дискусии и представления.  

https://www.facebook.com/Emergency-Theater-109525843819146