програма

Заглавие Локация Цени на билети
19.11.2021
18:00 ч.
Престъпление и наказание - сценично разследване в осем части
Театър Реплика
Национален студентски дом

50 лв. (пакетна цена за всичките 8 серии)

8 лв. за 1 серия