програма

Заглавие Локация Цени на билети
18.11.2023
20:30 ч.
ЧАСТ ОТ МЕН
ВЕДНА театър
Дом на културата "Средец"

12-15 лв.

19.11.2023
19:00 ч.
ЧАСТ ОТ МЕН
ВЕДНА театър
Дом на културата "Средец"

12-15 лв.