посланици

Ованес
Торосян

Другата страна на театъра. Ованес Торосян

 

Другата страна на театъра…

Все още не я знаем. Но мога няколко теории да разкажа. Публиката е другата страна. Другата страна може да е Небесният театър. А зад кулисите също може да е другата страна на театъра.

всички посланици